Wiadomości - Aktualności

Odbiór folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodał: administrator Data: 2023-02-28 12:46:14 (czytane: 293)

Informujemy Państwa, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

99_Folia.jpg

Aby wziąć udział w realizacji projektu, mieszkańcy Gminy Pacanów posiadający odpady pochodzące z działalności rolniczej muszą złożyć deklaracje do pokoju nr 206, II piętro Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2023 r.  i określić orientacyjną masą posiadanych odpadów rolniczych (folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag).  

Obowiązuje bezwzględny zakaz pakowania do ww. odpadów innego rodzaju odpadów m.in: odpadów komunalnych, odpadów organicznych, opakowań po środkach ochrony roślin itd.

Program nie przewiduje dofinansowania do włókniny używanej przy produkcji warzyw!!!

Zebrane informację od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania do NFOŚiGW w Warszawie.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Pacanów dofinansowania. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę i w terminie o którym będziemy informować telefonicznie.

 

Wzór wniosku z załącznikiem dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów pok. 206 lub na stronie.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. W przypadku korzystania z pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy złożyć informację o udzielonej pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzednich lat.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 41 3765403 wew. 17 lub 24.

Załącznik nr 1 - wniosek

Załącznik nr 2- oświadczenie pomoc de minimis

/Serwis Informacyjny UMiG/

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kondolencje

...