Pacanów - wiadomości-informacje

CEIDG


 logo_ceidg.png

Najczęściej zadawane pytania:

» Jak podpisać wniosek?

» Kiedy złożyć wniosek?

» Co dzieje się ze złożonym wnioskiem?

 

UWAGA!

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.