Pacanów - wiadomości-informacje

Oświata


Oświata w gminie Pacanów


Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
28-133 Pacanów, ul. Karska 3
tel./fax 41 376 51 01
strona:www.sppacanow.pl
e-mail: sekretariat@sppacanow.pl
Dyrektor: mgr Małgorzata Stańczyk
REGON 000592578
NIP 655-177-48-93

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich
Rataje Słupskie 39a
28-133 Pacanów
tel./fax 41 376 52 04
strona: www.sprataje.tbu.pl
e-mail: sprataje@gazeta.pl
Dyrektor: mgr inż. Krzysztof Eliasz
REGON 291145891
NIP 655-177-48-87

Szkoła Podstawowa im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów
Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu

Oblekoń 73
28-133 Pacanów
tel. 41 376 52 09
e-mail: spoblekon@gmail.com
Dyrektor: mgr Anna Jędo
REGON 001218020
NIP 655-177-48-70

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy
Wójcza 20
28-133 Pacanów
tel. 41 376 52 36
e-mail: spwojcza@wp.pl
Dyrektor: mgr Marzena Studziżór
REGON 292892704
NIP 655-177-48-64

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie
ul. Radziwiłłówka 2
28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 47
e-mail: przedszkolepacanow@onet.eu
Dyrektor: mgr Zdzisława Belon
REGON 290013325
NIP 655-187-72-45