Pacanów - wiadomości-informacje

Organizacje pozarządowe


Dostępność funduszy grantowych , chęć działania na własny rachunek a przede wszystkim sprzyjający klimat współpracy to oczywiste bodźce do formalizowania grup lokalnych aktywistów i tworzenia coraz to nowych organizacji pozarządowych mających formę stowarzyszeń lub fundacji.

Sformalizowane struktury nakładają pewne obowiązki na władze takich organizacji, lecz jednocześnie czynią je poważnymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną. Niestraszne są jednak niuanse i zawiłości formalne przy rejestracji i sprawozdawczości dla kolejnych społeczników, którzy podjęli trud tworzenia trzeciego sektora w gminie Pacanów.

Na terenie gminy Pacanów mamy  następujące organizacje pozarządowe:

Lp.

Organizacja

Adres

Osoba reprezentująca

1

Stowarzyszenie „Razem w przyszłość”

Trzebica 46,

28-133 Pacanów

Ewa Satora,

2

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów”

ul. Rynek 15 , 28-133 Pacanów

Włodzimierz Pytko

3

Stowarzyszenie „Gospodarna Wieś Kwasów”

Kwasów 40 , 28-133 Pacanów

Bogusław Wleciał

4

Stowarzyszenie KGW Kępianki

Kępa Lubawska, 28-133 Pacanów

Ewa Jamińska,

5

Stowarzyszenie Żabieckie Powiślanki

Żabiec,

28-133 Pacanów

Teresa Banach,

6

GLKS „Zorza – Tempo”

ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów

Barbara Nawrot

7

„Diamenty Powiśla”

Oblekoń, 28-133 Pacanów

Tadeusz Kołodziej

8

Fundacja Bajkowy Pacanów

Ul. Rynek 22, 28-133 Pacanów

Anna Szcześniak

9

Nadwiślanki

Rataje Słupskie, 28-133 Pacanów

Beata Mietłowska

10

Rozwojowy Sroczków

Sroczków

28-133 Pacanów

Czesław
Adamczyk

11

Stowarzyszenie „Przyjaciół Biechowa”

Biechów 46

28-133 Pacanów

Mateusz Nowicki

13

Stowarzyszenie „Karsy Razem”

Karsy Małe 22

28-133 Pacanów

Marek Mądry

15

Stowarzyszenie „Razem Lepiej”

Wójcza 20

28-133 Pacanów

Małgorzata Mierzwa

16

Stowarzyszenie „Warszawka”

Komorów 60

28-133 Pacanów

Henryka Komasara

17

Stowarzyszenie „Silni Razem w Zborówku”

Zborówek 51

28-133 Pacanów

Małgorzata Pawelec

 

Koła Gospodyń Wiejskich:

Lp.

Organizacja

Adres

Osoba reprezentująca

1

Koło Gospodyń Wiejskich w Zborówku Nowym

Zborówek Nowy  26a

28-133 Pacanów

Janusz Hałas

2

Koło Gospodyń Wiejskich w Komorowie

Komorów 59

28-133 Pacanów

Urszula Gumuła

3

Koło Gospodyń Wiejskich w Zborówku

Zborówek 51

28-133 Pacanów

Małgorzata Pawelec

4

Koło Gospodyń Wiejskich w Sroczkowie

Sroczków

28-133 Pacanów

Anna Zięba

5

Koło Gospodyń Wiejskich w Biechowie

Biechów 43

28-133 Pacanów

Dorota Zalewska

 

Ochotnicze Straże Pożarne

L.P.

Organizacja

Adres

Osoba reprezentująca

1

OSP w Pacanowie

Ul. Dr.A. Gałązki 8

28-133 Pacanów

Artur Mormel

2

OSP w Oblekoniu

Oblekoń 208

28-133 Pacanów

Stanisław Korbaś

3

OSP w Ratajach Karskich

Rataje Karskie 72 A

Jakub Parka

4

OSP w Kępie Lubawskiej

Kępa Lubawska 25

28-133 Pacanów

Łukasz Pawełczyk

5

OSP w Słupi

Słupia 42

28-133 Pacanów

Grzegorz Szymaszek

6

OSP w Zborówku

Zborówek 51

28-133 Pacanów

Marek Skwara

7

OSP w Sroczkowie

Sroczków 27

28-133 Pacanów

Jan Nowicki

8

OSP w Wójeczce

Wójeczka 49

28-133 Pacanów

Damian Krupa

9

OSP w Wójczy

Wójcza 9

28-133 Pacanów

Adrian Kargulewicz

10

OSP w Biechowie

Biechów 42

28-33 Pacanów

Henryk Kwas

11

OSP w Grabowicy

Grabowica 24 a

28-133 Pacanów

Andrzej Oleksiak

 

Wszystkim osobom zaangażowanym w działalność społeczną życzymy niespożytej energii, pozytywnego myślenia, sukcesów w realizacji zadań statutowych oraz pomyślności we współpracy z samorządami każdego szczebla.

Organizacje pozarządowe są dla Samorządu Gminy Pacanów ważnym filarem i Partnerem, a istniejący tu kapitał społeczny - dobrem nie do przecenienia.