Wiadomości - Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Dodał: administrator Data: 2023-03-13 07:03:23 (czytane: 79)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Burmistrz zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost,
 przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

 

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

 

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz składać uwagi od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 2 kwietnia 2023 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

 

- na adres e-mail: ug@pacanow.pl

 

- pocztą na adres:  Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

 

- osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

 

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 2 kwietnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

 

Projekt dokumentów wraz z formularzem zgłaszania uwag znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

2023_Strategia_OSI_Prognoza

2023_Strategia_OSI_Strategia

2023_Strategia_OSI_Formularz

                


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

Data: 21.03.2023 (wtorek) godz.09:00. Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15...