Wiadomości - Aktualności

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Dodał: administrator Data: 2023-03-27 11:32:58 (czytane: 302)

Wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Akcja gospodynie wspierajmy - elektrosprzęt oddajmy

Zebrany sprzęt daje realne wsparcie KGW. Miejsce zbiórki: Zborówek Nowy 26a (u sołtysa). Termin zbiórki do 12.04.2023 r....