Wiadomości - Aktualności

Strażacka Gala w Sroczkowie!

Dodał: administrator Data: 2023-05-08 14:43:54 (czytane: 811)

Kolejny raz zebrali się druhowie strażacy na dorocznych obchodach Święta Strażackiego.

Tym razem w gościnne progi zaprosili druhowie jednostki OSP Sroczków, którzy pospołu z Zarządem Miejsko-Gminnym Związku OSP i burmistrzem Wiesławem Skopem przygotowali organizację Święta „Świętego Floriana” – patrona strażaków. W szeregu stanęły pododdziały i poczty sztandarowe 10 jednostek OSP z Grabowicy, Pacanowa, Rataj Karskich, Kępy Lubawskiej, Oblekonia, Biechowa, Wójeczki, Sroczkowa, Słupi, Zborówka.

W uroczystości uczestniczyli goście honorowi: Poseł na Sejm RP dr Czesław Siekierski, młodszy brygadier z Komendy PSP w Busku-Zdroju Piotr Dziedzic, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, członek zarządu powiatu buskiego Jerzy Kordos, Przewodniczący Rady Miejskiej  w Pacanowie Artur Czub z grupą radnych, Honorowy Prezes Gminnych Struktur OSP Józef Zaród, dyrektor ECB Aleksandra Stachniak.

Uroczystą mszę polową odprawiał Kapelan Gminnego Pożarnictwa – Ksiądz Proboszcz Parafii Biechów Kajetan Burzyński.

Meldunek o gotowości pododdziałów do świeckiej części uroczystości złożył Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP Wiesławowi Skopowi Komendant Gminny ZMGOSP Adam Poniewierski.

Goście honorowi przekazali wiele ciepłych życzeń i gratulacji dla druhów z okazji ich święta! Trzeba bowiem podkreślić, że jednostki OSP ziemi pacanowskiej to potęga strażacka i prawdziwy powód do dumy dla mieszkańców gminy i jej samorządu.

Rada Miejska i burmistrz od lat nie szczędzą pieniędzy budżetowych na systematyczne doposażenie jednostek i modernizację strażnic.

Ponadto sami druhowie także z powodzeniem wypracowują znaczące dochody, które przeznaczają na cele statutowe oraz świadczą liczne prace społeczne i prezentują bardzo dobrą współpracę ze Stowarzyszeniami i KGW.

Nie zabrakło także odznaczeń strażackich:

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczono druhów

-Medal złoty

1. Piotr Gawron

2. Krzysztof Eliasz

3. Dariusz Wybraniec

-Medal srebrny otrzymali:

1. Mirosław Czapla

2. Marcin Surdel

-Medal brązowy otrzymali:

1. Radosław Czapla

2. Michał Kopeć

3. Tomasz Gawron

 

Lista strażaków ratowników z terenu gm. Pacanów odznaczonych za wysługę lat:

1. Robert Pawelec – 25 lat

2. Stanisław Korbaś – 20 lat

3. Krzysztof Pisarczyk – 20 lat

4. Leszek Pisarczyk – 10 lat

5. Przemysław Kuc – 10 lat

Nad całością imprezy czuwali w charakterze współorganizatorów: burmistrz Wiesław Skop – Prezes ZMGZOSP w Pacanowie i Jan Nowicki – Prezes jednostki OSP Sroczków.

Po części oficjalnej zaprosili oni około 120 uczestników uroczystości na smaczny poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW Sroczków. Trzeba zaznaczyć, że Panie wykonały bardzo dużo pracy, by uczestnicy czuli się jak najlepiej.

Do tańca przygrywał popularny zespół „Metrum” z Oblekonia do późnych godzin wieczornych.

/Serwis Informacyjny UMiG/

Zdjęcia: Robert Gwóźdź

 

P O D Z I Ę K O W A N I E: 

W imieniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Pacanowie i własnym pragnę złożyć z głębi serca płynące podziękowanie za pomoc logistyczną i finansową przy organizacji „Dnia Strażaka”. Podziękowanie zechcą przyjąć: druh Szczepan Witek, firma handlowo-usługowa Marii Witek z Pacanowa, Panie z KGW w Sroczkowie, Zarząd i druhowie jednostki OSP Sroczków. Bez Waszego wsparcia i ciężkiej wielogodzinnej pracy, wspomniane obchody nie miałyby takiej formy. Raz jeszcze dziękuję!.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Prezes ZMG Z OSP Pacanów

Wiesław Skop

 93_Dzien01.jpg

93_Dzien02.jpg
 

93_Dzien03.jpg 

93_Dzien04.jpg 

93_Dzien05.jpg 

93_Dzien06.jpg 

93_Dzien07.jpg 

93_Dzien08.jpg 

93_Dzien09.jpg 

93_Dzien10.jpg 

93_Dzien0.jpg 

93_Dzien11.jpg 

93_Dzien12.jpg 

93_Dzien13.jpg 

93_Dzien14.jpg 

93_Dzien15.jpg 

93_Dzien16.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Smakujemy dary lasu z KGW ze Zborówka Nowego

W niedzielę 14 maja 2023 r. na terenie ECB w Pacanowie od godz. 14.00...