Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie w sprawie wymiany wodomierzy na terenie Gminy Pacanów

Dodał: administrator Data: 2020-08-17 09:32:44 (czytane: 1504)

UMiG Pacanów informuje że od dnia 18.08.2020r. na terenie Gminy Pacanów będzie kontynuowana wymiana wodomierzy na przyłączach wodociągowych.

Wymiany będą prowadzić upoważnieni pracownicy firmy realizującej projekt pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. Pracownicy posiadają imienne upoważnienie do wykonywania prac na przyłączach wodociągowych, które maja obowiązek okazać wraz z dokumentami tożsamości, właścicielom/ mieszkańcom posesji na której dokonują wymiany wodomierzy. W/w pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID 19.
W przypadku wszelkich wątpliwości mieszkańcy mogą uzyskać informację w tut. Urzędzie pod nr. tel. (41) 376 54 03 wew. 24.

Prosimy mieszkańców o udostępnianie nieruchomości i współpracę z pracownikami wykonującymi wymiany wodomierzy.

W trakcie obecnej transzy wymian wodomierzy w pierwszej kolejności będą uzupełniane brakujące posesje na Powiślu w m. Oblekoń, Trzebica, Grabowica, Komorów, Podwale, Rataje Słupskie i Karskie, Zołcza-Ugory.

/Serwis informacyjny UMiG/

Projekt pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
UE_logo.png

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2020 r.

W dniach od 3 do 31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów przyjmowane będą wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego...