Wiadomości - Aktualności

Gmina Pacanów pozyskała dofinansowanie na zakup 20 laptopów dla uczniów

Dodał: administrator Data: 2020-05-14 13:02:50 (czytane: 1789)

 98_Zdalna.png

Gmina Pacanów otrzymała Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 60 000 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Pacanów. Dzięki otrzymanej dotacji zostało zakupionych 20 laptopów, które zostaną przekazane do Szkoły Podstawowej w Pacanowie, Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich, Szkoły Podstawowej w Wójczy oraz Szkoły Podstawowej w Oblekoniu.

Na okres prowadzenia nauki w systemie zdalnym, laptopy zostaną nieodpłatnie udostępnione uczniom. Decyzję o przydziale sprzętu uczniom podejmą dyrektorzy szkół. Po powrocie do nauki w systemie stacjonarnym, komputery zostaną zwrócone szkole, która wykorzystywać będzie zakupione laptopy w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Gmina Pacanów podjęła starania na pozyskanie dofinansowania z w/w źródła na zakup  kolejnych kilkudziesięciu komputerów.

 85_Komputery1.jpg

85_Komputery3.jpg 

85_Komputery2.jpg 

/Serwis informacyjny UMiG/

Zobacz także

Kolejne rządowe wsparcie na zakup komputerów dla uczniów

Dodane: 2020-06-10 09:07 - czytane (1460)

TAGI:


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie do wypełnienia ankiety do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Pacanów przystępuje do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej...