Wiadomości - Aktualności

Fundusz Dróg Samorządowych

Dodał: administrator Data: 2020-06-28 12:09:10 (czytane: 709)

Gmina Pacanów w ramach zawartej umowy nr 112/FDS/A/2020 z dnia 20.05.2020 z Wojewodą Świętokrzyskim o dofinansowanie zadania

 Flaga_herb.png

pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło”  od km 0+000 do km 1+178, Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy  w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197 , Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406" otrzymała dofinansowanie w kwocie 689 456,00 zł. Całkowita wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 984 937,42 zł.  Zakończenie realizacji zadania zgodnie z zawartą umową dotacji określono do dnia 28.06.2021r.

W roku 2020r dokonano odbioru częściowego ww . zadania na kwotę 95 837,42 zł. Pozostały zakres prac zostanie zrealizowany w 2021r zgodnie z zapisami umowy.


Cele projektu:
Realizacja wnioskowanego zadania przyczyni się do podniesienia parametrów technicznych dróg , zwiększy się płynność ruchu , przepustowości oraz zostanie zapewnione większe bezpieczeństwo użytkownikom.

2020_FDS.jpg


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Już nigdy nie zapomnisz Kiedy odbiór śmieci - bezpłatna aplikacja dla mieszkańców!

Gmina Pacanów wychodzi z pomocą mieszkańcom w zakresie segregacji odpadów komunalnych. Skorzystaj z aplikacji z harmonogramem odbioru...