Wiadomości - Aktualności

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do szkół i przedszoli

Dodał: kw Data: 2023-01-27 12:39:50 (czytane: 377)

Zarządzenie Nr 10/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Pacanów.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów
/-/ mgr Wiesław Skop

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zwrot podatku akcyzowego I półrocze 2023 r.

W dniach od 1 do 28 lutego 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów przyjmowane będą wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego...