Wiadomości - Aktualności

Z Sołtysami o problemach gminy Pacanów

Dodał: administrator Data: 2023-03-15 11:21:44 (czytane: 387)

W miniony poniedziałek 13.03.2023 r. Sołtysi ziemi pacanowskiej spotkali się z burmistrzem Wiesławem Skopem i przewodniczącym Rady Miejskiej Arturem Czubem na świąteczno-roboczym zebraniu, poświęconym wspólnym działaniom w obszarze samorządu w roku bieżącym i przyszłym.

W obradach uczestniczyli również przedstawiciele samorządu powiatowego: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Busko – Zdrój Krzysztof Eliasz i członek Zarządu Powiatu Jerzy Kordos.

W pierwszej części posiedzenia burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej złożyli Sołtysom bardzo ciepłe życzenia z okazji „Dnia Sołtysa”, podkreślając przy tym zaangażowanie osobiste, duże obciążenie licznymi obowiązkami i sprawdzone partnerstwo przewodniczących 28 Rad Sołeckich ziemi pacanowskiej. Obecnym sołtysom wręczono okolicznościowe podziękowania. Do życzeń dołączyli się także goście z powiatu, a zespół muzyczny Ewy i Mariusza Maligów zagrał Sołtyskom i Sołtysom „100 lat”!

Przy słodkim poczęstunku zebrani wysłuchali informacji przedłożonych  przez burmistrza i odnieśli się do ważnych kwestii, dotyczących  m.in.: remontów dróg gminnych i powiatowych, zasad dystrybucji kruszywa do poszczególnych sołectw, ulg podatkowych dla emerytów posiadających nieruchomości do jednego hektara  powierzchni , prac melioracyjnych i współpracy z ARiMR.

Głos zabierali; Jan Łuszcz – sołtys Pacanowa, Wacław Wójcik – sołtys Rataj Słupskich, Rafał Satora – sołtys Trzebicy, Norbert Gołębiowski – sołtys Zborówka, Janusz Hałas – sołtys Zborówka Nowego, Edmund Korczak – sołtys Woli Biechowskiej i Tadeusz Kordos – sołtys Podwala. Padła propozycja, by burmistrz miasta i gminy wystąpił do Prezydenta R.P. z wnioskami o nadanie „Krzyży Zasługi” dla Sołtysów, którzy pełnili , bądź pełnią nadal swoje obowiązki przez kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat /jak dla przykładu Kazimierz Stolarski – sołtys Rataj Karskich , który jest sołtysem od 40 lat!!!/.

W czasie spotkania miał miejsce także humorystyczny epizod polegający na wręczeniu symbolicznego bociana Sołtysowi tego sołectwa , które w ostatnich latach nie miało żadnych urodzeń dzieci! Tradycję tą podtrzymuje burmistrz już od 10 lat. Tym razem przechodniego bociana odebrał Sołtys Kars Dużych Marek Mądry!

Spotkanie było pierwszym od dwuletniej przerwy spowodowanej pandemią covidową i przebiegało w serdecznej atmosferze.

 97_Soltys1.jpg

97_Soltys2.jpg 

97_Soltys4.jpg 

97_Soltys5.jpg 

97_Soltys6.jpg 

97_Soltys7.jpg 

97_Soltys8.jpg 

97_Soltys3.jpg 

Zdjęcia i tekst

Serwis Informacyjny UMiG Pacanów

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

Data: 21.03.2023 (wtorek) godz.09:00. Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15...