Wiadomości - Aktualności

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

Dodał: administrator Data: 2023-01-16 07:14:45 (czytane: 361)

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

-Zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób;
-Nie poić drobiu wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
-Utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
-Utrzymywać drób w izolacji od dzikich ptaków (z wyjątkiem kaczek i gęsi);
-Przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
-Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
-Umieszczać gniazda wewnątrz budynków;
-Dokonywać codziennych przeglądów stad drobiu oraz prowadzić dokumentację zawierającą informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.


Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

45_Ulotka.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacje w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Informujemy, iż od dnia 16.01.2023r. mieszkańcy Gminy Pacanów mogą składać wnioski o zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych....