Wiadomości - Aktualności

Gminne straże pożarne podsumowały 2022 rok!

Dodał: administrator Data: 2023-03-27 10:55:23 (czytane: 618)

Dobiegła końca kampania sprawozdawcza w jedenastu jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej miasta i gminy Pacanów.

Strażacy ochotnicy i ratownicy podsumowali rok 2022. Działo się w tym czasie wiele  w ich działalności statutowej. Wybuch wojny na Ukrainie spowodował  konieczność przygotowania w trybie pilnym kilku strażnic pod potrzeby kwaterunkowe uchodźców ze wschodu, równolegle  druhowie uczestniczyli w licznych akcjach ratowniczych , remontowali swoje obiekty i czynili wysiłki na rzecz doposażenia  swoich jednostek. Adaptację trzech strażnic do kwaterunku uchodźców w Oblekoniu, Ratajach Karskich i w Pacanowie  ukończono  w ciągu 2 tygodni , przy dużym zaangażowaniu  społecznym druhów . Latem ubiegłego roku przeprowadzono także prace remontowe w kolejnych obiektach OSP w Kępie Lubawskiej, Wójeczce, Biechowie i Wójczy. Gmina przeznaczyła na te działania ponad 80 tysięcy złotych, a łącznie na działalność statutową ponad 360 tyś. PLN. W 2022 roku.

96_Straz2.jpg

Praca przy strażnicy OSP Kępa Lubawska

96_Straz3.jpg

Roboty wykończeniowe w OSP Wójcza

96_Straz4.jpg

96_Straz5.jpg

96_Straz6.jpg

 Przystosowanie trzech strażnic do przyjęcia uchodźców

Sukcesem zakończyły się  starania zarządów jednostek  OSP w Ratajach Karskich i w Oblekoniu o pozyskanie samochodów bojowych. Najpierw druhowie z Rataj weszli w posiadanie  używanego , w bardzo dobrym stanie technicznym samochodu klasy lekkiej , który zakupiła gmina za 130 tysięcy złotych w województwie małopolskim , a w końcówce roku 2022 druhowie z Oblekonia  otrzymali niebagatelne wsparcie finansowe z budżetu samorządu  w kwocie 500 tysięcy złotych  na zakup nowego samochodu klasy średniej. Środki te stanowiły  50 % wkładu własnego . Równolegle władze gminy , zarząd jednostki w Oblekoniu i komenda PSP w Busku – Zdroju kontynuowały starania o pozyskanie podobnego dofinansowania z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Starania te zakończyły się powodzeniem  w  lutym 2023 roku. Warto zaznaczyć , że aktualnie trwają już procedury przetargowe  w UMiG Pacanów  związane z zakupem samochodu.

96_Straz7.jpg

96_Straz8.jpg

Auto klasy lekkiej dla OSP Rataje Karskie

96_Straz9.jpg

96_Straz1.jpg

Niebawem do OSP Oblekoń trafi nowy samochód klasy średniej

 Po wielu latach oczekiwań i w wyniku wejścia w życie stosownych przepisów oraz bardzo dobrej współpracy gminy z komendą powiatową PSP  59 druhów  - emrytów otrzymało dodatki w kwocie 200 złotych miesięcznie do emerytur.

Na  uznanie zasługuje  kontynuowana od kilku lat i odbudowana po izolacji pandemicznej  współpraca jednostek OSP z lokalnymi stowarzyszeniami  i Kołami Gospodyń Wiejskich w 2022 roku. Dzięki niej druhowie sprawniej realizują swoje cele statutowe, rozwijają szeroko rozumianą integrację środowiskową  i wzrasta zainteresowanie działalnością straży pożarnych.

Trzy jednostki OSP z Pacanowa, Rataj Karskich i Oblekonia ,działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego  należały w minionym roku do ścisłej czołówki powiatowej pod względem wyjazdów do akcji ratowniczych / łącznie  167 wyjazdów / Pacanów : 75, Rataje Karskie: 54 i Oblekoń : 38 /!

Zebrania sprawozdawcze  przeprowadzone w okresie od stycznia do końca marca b.r. w jednostkach OSP w Grabowicy, Ratajach Karskich, Słupi, Biechowie, Pacanowie, Zborówku, Sroczkowie , Kępie Lubawskiej, Wójczy , Wójeczce i w Oblekoniu przebiegały sprawnie i w miłej atmosferze. Zarządy wymienionych jednostek dobrze gospodarowały swoimi zasobami sprzętowymi oraz funduszami. Warto zaznaczyć, że większość straży  zgromadziła pokaźne kwoty finansowe  w swoich budżetach  , będące dochodami własnymi jednostek / od kilku do kilkunastu tysięcy złotych !/. Dzieje się tak, gdyż druhowie  odkładają otrzymywany  ekwiwalent  strażacki , otrzymywany za udział w akcjach bojowych  i szkoleniach oraz pozyskują sponsorów.  W części jednostek nastąpił w 2022 roku duży przyrost kadrowy młodych druhów, co z mety ożywiło ich działalność.

Nadzorujący przebieg zebrań z ramienia Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP  jego prezes Wiesław Skop  ocenił miniony rok  działalności jako efektywny , a w niektórych obszarach jako wręcz dynamiczny:

„w trudnym czasie, pełnym zawirowań , niepewności finansowej i zagrożenia wojną udało się uczynić wspólnymi siłami wiele dobrego w strukturach straży. Dziękuję zarządom poszczególnych jednostek i wszystkim  druhom za ich szczególne zaangażowanie. Koleżankom i kolegom radnym za  dostrzeganie w budżecie gminy  potrzeb straży  i odważne decyzje w tym obszarze. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Komendami: Powiatową i Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej  udało się zrealizować kluczowy projekt doposażenia sprzętem bojowym, Dbałość o nasze straże pożarne w tych trudnych dla gmin czasach jest kwestią odpowiedzialności samorządu za bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Dobre wyniki mobilizują nas do jeszcze większych wysiłków” - podkreślił burmistrz W. Skop.

96_Zebrania0.jpg

OSP Oblekoń

 96_Zebrania1.jpg

OSP Wójeczka

96_Zebrania2.jpg

OSP Wójcza

96_Zebrania3.jpg

OSP Sroczków

96_Zebrania4.jpg

OSP Zborówek

96_Zebrania5.jpg

OSP Biechów

96_Zebrania6.jpg

OSP Pacanów

96_Zebrania7.jpg

OSP Grabowica

96_Zebrania8.jpg

OSP Rataje Karskie

/Serwis Informacyjny UMiG Pacanów/

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Akcja gospodynie wspierajmy - elektrosprzęt oddajmy

Zebrany sprzęt daje realne wsparcie KGW. Miejsce zbiórki: Zborówek Nowy 26a (u sołtysa). Termin zbiórki do 12.04.2023 r....